Media

Wyświetlanie plików flash

Pliki typu flash są to pliki pozwalające na wyświetlanie w internecie interaktywnych animacji. Pliki flash mają zazwyczaj rozszerzenie swf. Tego typu pliki tworzy się za pomocą specjalnych programów, z których najważniejszym jest Adobe Flash. Jednym z zastosowań plików flash w sprzedaży internetowej może być wyświetlanie animowanych wizualizacji tego co sprzedajesz. Na przykład widok 360 stopni […]

Dowiedz się więcej 1

Zaprojektowane przez Klienter.pl